RolandFit&Gezond

Contact 

Adres: Zuyderweydt 7

            1871 VP  Schoorl.

       


Vul u naam en e-mailadres in, eventueel telefoonnummer en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

 

 

Privacyverklaring.

G.R. Boogaard Gewichtsconsulent, gevestigd aan Zuyderweydt 7 1871 VP te Schoorl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
G.R. Boogaard. Zuyderweydt 7 1871 VP te Schoorl.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
G.R. Boogaard, Gewichtsconsulent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam - Geboortedatum

- Geboorteplaats
- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- E-mailadres

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

G.R. Boogaard Gewichtsconsulent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar over het algemeen 1 jaar uw gegevens. Facturen en betaalinformatie worden 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
G.R. Boogaard Gewichtsconsulent verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
G.R. Boogaard, Gewichtsconsulent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GR. Boogaard Gewichtsconsulent.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens van uw persoonsgegevens sturen naar info@rolandfitengezond.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen twee weken, op uw verzoek.

G.R. Boogaard Gewichtsconsulent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
G.R. Boogaard Gewichtsconsulent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Laptop en telefoon, waarop uw gegevens worden bewaard en What’s App en e-mail contact mee plaatsvindt, zijn beveiligd door middel van een wachtwoord of toegangscode.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rolandfitengezond.nl